Lưu trữ thẻ: kết hợp nhiều ổ cứng lưu trữ

Kết hợp nhiều ổ cứng lưu trữ trong TNAS Storage Pool

Với TNAS, bạn có thể kết hợp nhiều ổ cứng lưu trữ vào một thiết bị lưu trữ, đây được gọi là kho lưu trữ. Ổ đĩa có thể được tạo bên trong kho lưu trữ, và nếu kho lưu trữ có không gian trống, ổ đĩa có thể mở rộng sau này. Các loại […]