Lưu trữ thẻ: Ổ cứng Thunderbolt 3

Bảng các ổ cứng tương thích với TerraMaster Thunderbolt 3

NAS HDD

Ổ cứng tương thích TerraMaster Thunderbolt 3 Ổ cứng HDD 3.5inch Brand Series  Model Number Capacity Compatible Models Remark Seagate IronWolf ST16000VN001 16 TB D2 Thunderbolt3/D4 Thunderbolt3/D5 Thunderbolt3/D8 Thunderbolt3 Recommended Seagate IronWolf ST14000VN0008 14 TB D2 Thunderbolt3/D4 Thunderbolt3/D5 Thunderbolt3/D8 Thunderbolt3 Recommended Seagate IronWolf ST12000VN0008 12 TB D2 Thunderbolt3/D4 Thunderbolt3/D5 Thunderbolt3/D8 Thunderbolt3 Recommended Seagate IronWolf ST10000VN0004 […]