Lưu trữ thẻ: reiview nootec headphone

Đánh giá Noontec Hammo Wireless, tai nghe chuyên nghiệp từ Noontec

Đánh giá Noontec Hammo Wireless, tai nghe chuyên nghiệp từ Noontec Có gì bên trong hộp? Bên trong hộp là một hộp lớn chứa tai nghe được thiết kế đẹp và chắc chắn, bên trong hộp này là tai nghe, các cáp chuyển đổi, cáp sạc. Thiết kế bên ngoài Tai nghe được cấu tạo […]