Lưu trữ thẻ: thu muc chia se tren tos

Tạo và quản lý thư mục chia sẻ (shared folder) trên TerraMaster OS (TOS)

Tạo và quản lý thư mục chia sẻ (shared folder) trên TerraMaster OS (TOS). Bạn cần tạo một thư mục chia sẻ trên hệ điều hành TOS? Bạn đang mong muốn quá trình lưu trữ và quản lý file được hiệu quả hơn? Đôi khi bạn cần đảm bảo tính an toàn của dữ liệu […]