Lưu trữ thẻ: TNAS PC khong tim thay IP

TNAS PC không thể tìm thấy địa chỉ IP của TNAS (TerraMaster NAS)

TNAS PC không tìm thấy IP của TNAS (TerraMaster NAS) thì xử lý như thế nào? TNAS PC là một ứng dụng PC đơn giản giúp cho người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm địa chỉ IP của thiết bị NAS TerraMaster. Để download ứng dụng này, hãy truy cập vào địa chỉ của […]