So sánh bộ lưu trữ QSAN XCubeFAS XF2026D và HPE Nimble AF1000

QSAN XCubeFAS XF2026D vs HPE Nimble AF1000

QSAN XCubeFAS XF2026D vs HPE Nimble AF1000

QSAN XCubeFAS XF2026D vs HPE Nimble AF1000
HPE Nimble AF1000

Về phần cứng

Hardware QSAN XCubeFAS XF2026D HPE Nimble AF1000 Ưu điểm của QSAN
Form Factor 2U26 4U48  
Processor Intel Xeon 4-core 8-core  
Memory per Controller / System DDR4 32GB/64GB (up to 128GB/256GB) 32GB/256GB NVRAM 2GB/16GB  
Back-end SSD Interface SAS 12Gb/s SSD SATA 6Gb/s SSD SAS 12Gb/s is faster than SATA 6Gb/s
Onboard Connectivity 4 x 10GbE iSCSI 4 x 10GbE iSCSI Support both data and replication ports
Expansion Connectivity 4 x 12Gb SAS3 Expansion 4 x 12Gb SAS3 Expansion  
Versatile Host Connectivity 10GbE iSCSI 8Gb/16Gb FC 8Gb / 16Gb FC  
Max Host Card Slot 4 4  
Max Host Connectivity 20 (4+16) 12 (4+8)  
IOPS Throughput 1,900K+IOPS (seq. read) 800K IOPS (ran. read) 40K IOPS (100% read) 35K IOPS (70% read/30% write) Ultra high performance Best breed for random IO
Max # of drive 130 48 Better scalability to extend capacity
Max Raw Capacity 1996TB 184TB More capacity support

Về tính năng

Features QSAN XCubeFAS XF2026D HPE Nimble AF1000 Ưu điểm của QSAN
SSD Usage & Health Monitoring Yes (QSLife) N/A QSLife also provides customized alert
SSD Endurance Improvement Yes (QSRAID) Triple+ Parity RAID Reduce unnecessary writing when rebuild
Acceleration Engine Yes (QSOE 2.0) No Optimization engine improves performance
System Analysis Yes (On-time & History Data) N/A  
– Performance Report Yes (QSReport) N/A QSReport reports latency, IOPS, and throughput
– Capacity Report Yes (QSReport) N/A QSReport reports volumes and system capacity
– Granularity 30 sec. N/A  
– Duration 1 day ~ 1 year N/A History of data analysis
Max# of LUNs 4,096 N/A More LUN support
Thin Provisioning Yes N/A  
Grouping Operation Yes (Host & Volume Group) N/A  
Snapshots Yes (QSnap 2.0) N/A  
– Max# of Snapshots 4,096 N/A More snapshot support
– Snapshot Recycle Bin Yes (QSnap 2.0) N/A  
Local Clone Yes (QClone 2.0) Yes Auto local clone, easy configuration
Remote Replication Yes (QReplica 2.5) Yes Auto remote replication, easy configuration
Wake-on-LAN Yes N/A  
Wake-on-SAS Yes N/A Easy power on/off

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chia sẻ với bạn bè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *