So sánh bộ lưu trữ QSAN XCubeFAS XF2026D và Dell EMC Unity 450F

QSAN XCubeFAS XF2026D vs Dell EMC Unity 450F

QSAN XCubeFAS XF2026D vs Dell EMC Unity 450F QSAN XCubeFAS XF2026D vs Dell EMC Unity 450F

QSAN XCubeFAS XF2026D vs Dell EMC Unity 450F
Dell EMC Unity 450F

Về phần cứng

Hardware QSAN XCubeFAS XF2026D Dell EMC Unity 450F Ưu điểm của QSAN
Wide Range Product Solution 2U26 2U25 Support more drives and less space
Processor Intel Xeon 4-core Intel 10-core, 2.2GHz  
Memory per Controller / System DDR4 32GB/64GB (up to 128GB/256GB) 64GB/128GB  
Back-end SSD Interface SAS 12Gb/s SSD SAS 12Gb/s SSD  
Onboard Connectivity 4 x 10GbE iSCSI 4 x 10GbE iSCSI 4 x CAN ports  
Expansion Connectivity 4 x 12Gb SAS3 Expansion 4 x 12Gb SAS3 Expansion  
Versatile Host Connectivity 10GbE iSCSI 8Gb/16Gb FC 1GbE/10GbE iSCSI 8Gb/16Gb FC  
Max Host Card Slot 4 4  
Max Host Connectivity 20 (4+16) 24 (8+16)  
IOPS Throughput 1,900K+IOPS (seq. read) 800K IOPS (ran. read) 1,200K IOPS (read, 8K) Up to 305K IOPS (read, 8K) Ultra high performance Best breed for random IO
Max # of drive 130 250  
Max Raw Capacity 1996TB 4000TB  

Về tính năng

Features QSAN XCubeFAS XF2026D Dell EMC Unity 450F Ưu điểm của QSAN
SSD Usage & Health Monitoring Yes (QSLife) N/A QSLife also provides customized alert
SSD Endurance Improvement Yes (QSRAID) Dynamic Pools Data Reduction Reduce unnecessary writing when rebuild
Acceleration Engine Yes (QSOE 2.0) No Optimization engine improves performance
System Analysis Yes (On-time & History Data) Yes (CloudIQ)  
– Performance Report Yes (QSReport) Yes QSReport reports latency, IOPS, and throughput
– Capacity Report Yes (QSReport) Yes QSReport reports volumes and system capacity
– Granularity 30 sec. N/A  
– Duration 1 day ~ 1 year N/A History of data analysis
Max# of LUNs 4,096 1,500 More LUN support
Thin Provisioning Yes Yes  
Grouping Operation Yes (Host & Volume Group) N/A  
Snapshots Yes (QSnap 2.0) Yes  
– Max# of Snapshots 4,096 1,500 More snapshot support
– Snapshot Recycle Bin Yes (QSnap 2.0) N/A Offer additional protection for backup
Local Clone Yes (QClone 2.0) Yes Auto local clone, easy configuration
Remote Replication Yes (QReplica 2.5) Yes Auto remote replication, easy configuration
Wake-on-LAN Yes N/A  
Wake-on-SAS Yes N/A Easy power on/off

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chia sẻ với bạn bè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *