Lưu trữ thẻ: Computex 2019

TerraMaster tại Computex 2019 và kế hoạch phát triển cho 2020

TerraMaster Computex 2019

TerraMaster Computex 2019 F5-422 Tôi nói về rất nhiều các thương hiệu NAS trên blog và YouTube, tuy nhiên rất ít người thể hiện tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của TerraMaster. Trong 2-3 năm qua, tôi đã thấy được sự tăng tốc mạnh mẽ về phần cứng và phần mềm (TOS) với tốc […]