Lưu trữ thẻ: TNAS PC

Giới thiệu cách thiết lập nâng cao trên TerraMaster (TOS)

TNAS Remote Access

Để thiết lập nâng cao trên TerraMaster (TOS) ( ví dụ: tạo tài khoản người dùng, quản lý phân quyền, quản lý không gian lưu trữ, giám sát tài nguyên hệ thống hoặc cài đặt các ứng dụng), bạn phải đăng nhập vào TOS. Chú ý ở đây là chỉ những người có quyền quản […]

Hướng dẫn tạo ổ đĩa ánh xạ Map Network Drive trên ổ cứng mạng NAS TerraMaster

Lữu trữ TNAS

Hướng dẫn tạo ổ đĩa ánh xạ Map Network Drive trên ổ cứng mạng NAS TerraMaster. TerraMaster Map Drive. Khi lưu trữ tập tin vào TNAS trên mạng nội bộ, chúng tôi khuyên dùng Windows OS Samba File Service hoặc Mac OS AFS File Service.  Bằng cách này bạn có thể lưu trữ các tập […]