Lưu trữ thẻ: TNAS

Đánh giá bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-210: Giá rẻ và hoàn toàn xứng đáng để sở hữu

TerraMaster DAS D2-310

Đánh giá bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-210: Giá rẻ và hoàn toàn xứng đáng để sở hữu Lưu trữ đám mây cá nhân là điều mà tất cả chúng ta đều có thể đánh giá được mức độ quan trọng của nó nhưng kèm theo những hạn chế nhất định, đặc biệt là […]

Cài đặt tính năng đồng bộ dữ liệu giữa Google Drive và NAS TerraMaster

Google Drive Sync

Đồng bộ TNAS và Google Drive. Google Drive Sync cho phép đồng bộ hóa dữ liệu giữa thiết bị TNAS của bạn và Google Drive. Cài đặt Để cài đặt Google Drive Sync, hãy truy cập Trung tâm ứng dụng TOS, tìm ứng dụng Google Drive Sync, sau đó nhấp vào “Cài đặt”. Sử dụng […]

Các phương pháp bảo vệ xâm nhập trên TerraMaster NAS

TOS Desktop

Từ các cuộc tấn công độc hại xảy ra theo thời gian trên mạng, TOS cung cấp một loạt các phương pháp để bảo vệ xâm nhập cho thiết bị TerraMaster NAS của bạn khỏi rủi ro. Bạn cần cấu hình chính xác các cài đặt này để tăng mức độ bảo mật thiết bị […]

Giới thiệu cách thiết lập nâng cao trên TerraMaster (TOS)

TNAS Remote Access

Để thiết lập nâng cao trên TerraMaster (TOS) ( ví dụ: tạo tài khoản người dùng, quản lý phân quyền, quản lý không gian lưu trữ, giám sát tài nguyên hệ thống hoặc cài đặt các ứng dụng), bạn phải đăng nhập vào TOS. Chú ý ở đây là chỉ những người có quyền quản […]

Hướng dẫn tạo ổ đĩa ánh xạ Map Network Drive trên ổ cứng mạng NAS TerraMaster

Lữu trữ TNAS

Hướng dẫn tạo ổ đĩa ánh xạ Map Network Drive trên ổ cứng mạng NAS TerraMaster. TerraMaster Map Drive. Khi lưu trữ tập tin vào TNAS trên mạng nội bộ, chúng tôi khuyên dùng Windows OS Samba File Service hoặc Mac OS AFS File Service.  Bằng cách này bạn có thể lưu trữ các tập […]

Tự đồng bộ dữ liệu trên TNAS qua cloud

Đồng bộ dữ liệu với TerraMaster TNAS: Các bước thiết lập để TNAS tự đồng bộ dữ liệu với cloud. TNAS hiện đã hỗ trợ đồng bộ dữ liệu thông qua các cloud OneDrive, Dropbox, Google. Ví dụ dưới đây sẽ minh họa cách đồng bộ dữ liệu thông qua Dropbox. Bạn có thể thực […]