Lưu trữ thẻ: TOS

Cài đặt Multimedia Server trên TerraMaster (TOS).

Thiết lập Multimedia Server

Cài đặt Multimedia Server trên TerraMaster (TOS) giúp bạn có thể  phát nội dung đa phương tiện bằng thiết bị TNAS của bạn qua mạng. Các thiết bị tương thích bao gồm: Smart TV, Apple TV, PlayStation 3, Xboox 360, ChromeCast và các thiết bị khác. Các thiết bị này được coi là tương thích […]

Giới thiệu cách thiết lập nâng cao trên TerraMaster (TOS)

TNAS Remote Access

Để thiết lập nâng cao trên TerraMaster (TOS) ( ví dụ: tạo tài khoản người dùng, quản lý phân quyền, quản lý không gian lưu trữ, giám sát tài nguyên hệ thống hoặc cài đặt các ứng dụng), bạn phải đăng nhập vào TOS. Chú ý ở đây là chỉ những người có quyền quản […]