Tạo tài khoản người dùng và mapping thư mục qua mạng trên TerraMaster NAS F2-210

D5-300

User and mapping NAS TerraMaster F2-210

New user creation and folder mapping for TerraMaster NAS F2-210 (Tạo tài khoản người dùng và mapping thư mục qua mạng trên TerraMaster NAS F2-210)

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Pacotech Co LTD, số điện thoại 0382933658, email info@pacotech.vn

Chia sẻ với bạn bè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *