Robot vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời 1000m2/giờ

  • Độ rộng chổi lau: 980mm
  • Tốc độ di chuyển 35m mỗi giờ
  • Khả năng làm sạch 1000m2 mỗi giờ