Robot vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời 1500m2/giờ

  • Độ rộng chổi lau: 1390mm
  • Tốc độ di chuyển 60m mỗi giờ
  • Khả năng làm sạch 1500m2 mỗi giờ