Robot vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời 1300m2/giờ

  • Độ rộng chổi lau: 1180mm
  • Tốc độ di chuyển 60m mỗi giờ
  • Khả năng làm sạch 1300m2 mỗi giờ