Robot vệ sinh pin mặt trời BQ1200 công suất 3000m2/giờ

  • Tổng trọng lượng: 48.2kg
  • Tốc độ di chuyển: 50m/phút
  • Khả năng làm sạch: 3000m2/giờ
  • Khoảng không có thể vượt qua: 40cm