Chổi kép vệ sinh pin mặt trời tự xoay, có phun nước

  • Chiều rộng 40cm, tự xoay
  • Có vòi phun nước kép, áp lực 20bar